Gospodarstwo Rolne

Gospodarstwo Rolne „Olchowe Łąki” to 10 hektarowe uprawy ekologicznych łąk, hodowla koni i alpak. Gospodarstwo oferuje sprzedaż wysokiej jakości siana oraz ekologicznych nawozów, pozyskiwanych w naturalnych warunkach bytowania zwierząt: obornik koński i nawóz alpak.

Nawozy z Gospodarstwa Rolnego „Olchowe Łąki” służą do użyźniania gleby w ogrodach i na polach, posiadają wysoką skuteczność wspomagania roślin i drzew w ich wzroście. Nie są skażone żądną chemią. Odpowiednio składowane i przechowywane, dostarczane są jako odbiór osobisty oraz dowożone na miejsce.

Kontakt: 664 115 113