Ogrody Powieści

Przestrzenie sztuki (Ogrody Powieści, miejsca opowieści- stanowisko Telling Story, galerie przyrody)

znajdują się wśród łąk, rozciągających się wokół obiektu. To koncepcja artystyczna, traktująca przestrzeń jako czas sztuki i literatury.  

Ogrody Powieści –  współtworzone są przez przyrodę, pory roku, kolory nieba, naturalne światło, zjawiska atmosferyczne oraz wydarzenia artystyczne (takie jak film, fotografia, ekspozycja, teatr).